גדר חי מוכן אוג מסולסל 1.25 מטר Gader og mesulsal

275.00