דקל חמדוריאה זיפריצי בכד

500.00

דקל חמדוריאה זיפריצי שתול בכד בנפח של כ-60 ל’, מתאים לבית במקומות שאינם מוארים או איזורים בעלי קרינה נמוכה.